Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap 4.
Internserien 8/2008 (pdf).
Vedlegg. Adgang til å sette vilkår om flytting Pdf 27.8.2011