Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Tjenester A-Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V   Alle

Arealoverføring
Avfall
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bolig og eiendom
Boligtilskudd til tilpasning
Borgerlig vielse
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skolesekken
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Familiebarnehage - etablering og drift
Fastlege
Forhåndskonferanse
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Grensejustering
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Jegerprøven
Karakterer - klageadgang
Kommunal planlegging - medvirkning
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Leirskole og skoleturer
Leksehjelp i grunnskolen
Matombringing
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Næringsavdeling
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Praktisk bistand i hjemmet
psykiske helsetjenester
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet - Det fysiske miljøet
Spesialpedagogisk hjelp, førskole.
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem- avlastningsopphold
Sykehjem- korttidsopphold
Sykehjem- langtidsopphold
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse
Utviklingsenhet
Vaksine
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning - drikkevann
Vaskeritjenester