Fritekstsøk

A til Å

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Generelt

Fagområde
Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen>Skatt

Beskrivelse

Som hovedregel skal alle betale den skatten som er fastsatt. I visse tilfeller kan du søke om å få utsettelse med betalingen, få skatten redusert eller slippe å betale skatt.Målgruppe

Skattepliktige som ikke er i stand til å betale hele eller deler av den skatten de skylder.Kriterier/vilkår

Du kan få utsettelse med innbetaling av skatte- og avgiftskrav hvis du er midlertidig ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan være dødsfall eller alvorlig sykdom. Skattekravet kan settes ned eller frafalles hvis din betalingsevne er varig svekket. 


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Se skattebetalingsloven kapittel 15.

Lover
Skattebetalingsloven
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skatteoppkreveren vil kunne hjelpe deg med å sette opp en søknad. Den skal inneholde

  • navn
  • stilling
  • sivilstand
  • inntekt (ev. samboers/ektefelles/partners inntekt) de siste to årene
  • antall forsørgede og deres alder
  • opplysning om skatten er basert på skattemelding eller skjønnsfastsettelse
  • hvilke krav som søkes ettergitt
  • opplysning om eventuell sykdom
  • melding over faste utgifter
  • begrunnelse for søknaden

Alle opplysningene bør være dokumentert.


Søknadskjema

Sendes på forespørsel.


Vedlegg

Kopi av skattemelding for de siste to årene, eventuelt siste skjønnsfastsettelse.Søknaden sendes til

Nord-Odal kommune Skatteutvalget Herredsveien 2 2120 Sagstua


Saksbehandling

Skatteutvalget treffer avgjørelse for ettergivelse av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjelder beløp over kr 200 000, har departementet avgjørelsesmyndigheten. Skatteoppkreveren kan avgjøre søknader om ettergivelse/nedsettelse som gjelder forsinkelsesrenter på inntil kr 50 000.


Skatteutvalget treffer avgjørelsen for ettergivelse av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjelder beløp over kr 200 000, har Skattedirektoratet avgjørelsesmyndigheten. I slike tilfeller oversender kommunen saken til Hedmark skattefogdkontor.

 


Klagemulighet

Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteutvalget. For vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontor, kan du klage til overordnet myndighet etter forvaltningslovens regler. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.Merknader

For øvrig info se www.skatteetaten.no

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnOdal økonomikontor
LederKari Gunnarsrud
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
PostadresseHerredsvegen 2, 2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden fra 01.06. til 31.08.)

Kontakt-enhet
NavnSkatt
Telefon62978100
Åpningstid09.00-14.00 tirsdag, onsdag og torsdag
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.7 (2020-08-10 23:45:54 CEST)