Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Samvær med barn under offentlig omsorg

Generelt

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Regelverk

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Andre opplysninger

Dato opprettet

22.09.2010 09:26

Dato oppdatert

24.01.2019 13:00

Gyldig fra

22.09.2010

Emneord

Barn og familie > Barne- og familievern > Familievern

Tjenesteid

16693064-1-no_NO

Organisasjonsnr.

962388108

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Barnevernstjenesten
Besøksadresse
Torget 4
9980 BERLEVÅG
Postadresse
Torget 4
9980 BERLEVÅG
Åpningstid
7:30 - 15:00
Leder: Leirbekk, Evy