Fritekstsøk

A til Å

Valg til kommunestyret og fylkestinget
Kommunestyre- og fylkestingsvalg
Generelt

Alternativt navn
Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Beskrivelse

Ved å stemme er du med på å bestemme hvilket parti og hvilke personer som skal avgjøre saker som har påvirkning på din hverdag.

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg hvert fjerde år.

Alle velgere får tilsendt valgkort fra kommunen. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere dersom du tar det med. Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om valgkortet.

Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottakeren, skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Valgstyret tar valgoppgjør for kommunestyrevalget/fylkestingsvalget. Først finner valgstyret ut hvor mange representanter partiet eller gruppa får i kommunestyret/fylkestinget. Deretter teller en opp stemmesedlene og registrerer personstemmene for å finne ut hvilke kandidater som blir valgt.Målgruppe

Alle med stemmerett og som står i manntalletKriterier/vilkår

Disse har stemmerett:

Norske statsborgere som

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de andre kravene, dersom de

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  • er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

Regelverk
Lover
Valgloven
Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnSentraladministrasjonen
LederRunar Kristiansen
Telefon90113448
Telefaks62978101
E-postrunar.kristiansen@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid0800-1530

Kontakt-enhet
NavnSentraladministrasjonen
LederRunar Kristiansen
Telefon90113448
Telefaks62978101
E-postrunar.kristiansen@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid0800-1530
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:14

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)