Fritekstsøk

A til Å

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om erstatning for økonomisk tap som er forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å forsikre seg mot. Ordningen gjelder

 • avlingssvikt
 • svikt i honningproduksjonen.

Eksempler på klimabetingede skader er

 • tørke
 • store nedbørsmengder
 • flom
 • frost 
 • dårlig blomstring for honningproduksjon.


Målgruppe
Landbruksforetak som
 • er registrert i Enhetsregisteret
 • driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.


Kriterier/vilkår
Ordningen gjelder dersom:
 • Skadene er  forårsaket av klimatiske forhold (været) som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot.
 • Produksjonen må være mindre enn 70 % av gjennomsnittsproduksjonen per bikube.
 • Foretaket drives faglig forsvarlig, og forebygger og begrenser skadene. 
 • Du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden
 • På skadetidspunktet må du ha oppfylt vilkårene for å få produksjontilskudd.

Pris for tjenesten


Regelverk
Lover
Forvaltningsloven
Jordlova
Forskrifter
Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften)
Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før du søker må du melde fra til kommunen om det som har skjedd. Meld fra så fort du kan, men senest innen 15. september. Deretter søker du om erstatning. Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen. Fristen for søknad om erstatning er 31. oktober det året svikten oppsto.


Søknadskjema
Erstatningsordningene i landbruket
Melding om produksjonssvikt (Altinn)
Søknad om tilskudd ved vesentlig produksjonssvikt

VedleggSøknaden sendes tilSaksbehandlingstidKlagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder statsforvalteren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner
NavnE-postTelefon
Amblie, Finnfinn.kristian.amblie@nord-odal.kommune.no62978161

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)