Fritekstsøk

A til Å

Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Generelt

Beskrivelse

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennes normalt for fire år, men mindre justeringer kan skje årlig. Statsforvalteren disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.Målgruppe


Pris for tjenesten


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Jordlova  Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark i jordbruket

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for nærmere informasjon om de ulike tilskuddsordningene.


Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten Kommunen avgjør søknader om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket i Hedmark. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om ordningen Fylkesmannens veilednineshefte til ordningen finnes her

Søknadskjema

Fylkesmannen i Hedmark har utarbeidet søknadsskjema som skal brukes ved denne ordningen. Søknadskjema kan lastes ned via lenker på denne siden. Papirskjema fåes ved henvendelse til kommunen


Vedlegg

For mange av ordningene kreves kart som viser tiltaksgjennomføring.Søknaden sendes til

Nord-Odal kommune
Næringsetaten
2120 Sagstua


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.  Hvis det er Statsforvalteren og ikke kommunen som har fattet vedtaket, er Landbruksdirektoratet klageinstans.


Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner
NavnE-postTelefon
Amblie, Finnfinn.kristian.amblie@nord-odal.kommune.no62978161

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)