Fritekstsøk

A til Å

Produksjonstilskudd i jordbruket
Generelt

Målgruppe

Landbruksforetak.Kriterier/vilkår

Se nærmere informasjon og veiledning på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

 

 

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Jordlova §§ 3 og 18

Lover
Forvaltningsloven
Jordlova
Forskrifter
Forskrift om gjødslingsplanlegging
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Søknadskjema

Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.


Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket

Saksbehandlingstid


Saksbehandlingsrutiner og frister fastsettes av Landbruksdirektoratet. Utbetaling av tilskuddet skjer normalt ca 5 måneder etter søknadsfristen


Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. Dette gjelder selv om du har mottatt melding om vedtaket fra Landbruksdirektoratet. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner
NavnE-postTelefon
Solberg, Inguningun.solberg@nord-odal.kommune.no62978163

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)