Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Omsorgsovertakelse av et barn

Generelt

Beskrivelse

En omsorgsovertakelse skjer kun i alvorlige tilfeller og kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. 

Når barnevernet vurderer barnets situasjon som så alvorlig at den bør bort fra hjemmet, må saken besluttes i et nøytralt organ, som er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er fylkesnemnda som gjør den endelige beslutningen etter at foreldrene og barnevernet er blitt hørt.

Hvis du opplever å bli fratatt barnet ditt, vil du kunne få hjelp og støtte både fra barnevernet i din kommune og fra familievernkontoret.

I utgangspunktet er en omsorgsovertakelse midlertidig og barnevernet vil jobbe sammen med foreldrene for at barnet skal få flytte hjem igjen. Du har også rett til samvær med barnet.

Kriterier/vilkår

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være 

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-12 - § 4-19.

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Andre opplysninger

Dato opprettet

22.09.2010 09:24

Dato oppdatert

24.01.2019 13:03

Gyldig fra

22.09.2010

Emneord

Barn og familie > Barne- og familievern > Barnevern

Tjenesteid

16693007-1-no_NO

Organisasjonsnr.

962388108

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Barnevernstjenesten
Besøksadresse
Rådhusgata 2
9980 BERLEVÅG
Postadresse
Rådhusgata 2
9980 BERLEVÅG
Åpningstid
7:30 - 15:00
Leder: Leirbekk, Evy