Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Helsestasjon for ungdom

Generelt

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du snakke om og få råd om
  • Psykisk helse
  • Å vokse opp i to kulturer
  • Vanskelige forhold hjemme
  • Graviditet, prevensjon og abort
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Spiseforstyrrelser
  • Alkohol, piller og narkotika
  • Vold eller overgrep
Helsestasjonen er åpen på ettermiddager, det er gratis og du trenger ikke bestille time.
Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.
 
Dersom du ikke tidligere har fått barnevaksinasjoner, vil du få tilbud om vaksinering gjennom helsestasjonen fram til du er 20 år.

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

v/ helsesykepleier

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Andre opplysninger

Dato opprettet

27.04.2010 08:51

Dato oppdatert

09.05.2019 13:29

Gyldig fra

27.04.2010

Emneord

Helse > Helsetjenester > Helsestasjon

Tjenesteid

12490095-1-no_NO

Organisasjonsnr.

962388108

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Helsesøstertjenesten
Besøksadresse
Iversens veg 1
9980 BERLEVÅG
Postadresse
Torget 4
9980 BERLEVÅG
Telefon: 45 87 98 62
Åpningstid
8:000 - 15:30
Leder: Olsen, Beate