Fritekstsøk

A til Å

Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Generelt

Fagområde
Helse og omsorg
Oppvekst

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.Målgruppe

Personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne, for eksempel:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Demens
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Psykiske lidelser, hjertesykdomer, lungesykdommer.


Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense.

Det er opp til den enkelte arrangør om de aksepterer ledsagerbevis.


Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover
Forvaltningsloven
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker kommunen om å få ledsagerbevis. Kommunen vil gi deg et skriftlig vedtak uansett om du får innvilget ledsagerbevis eller ikke.Søknaden sendes til

Ledsagerbevisene lages ved Nord-Odal arbeids- og opplæringssenter, Thv. Meyers Minde, Tiurvegen, 2120 Sagstua, tlf. 62 97 82 35


Klagemulighet
Hvis du får avslag på søknad om ledsagerbevis, kan du klage på dette. Kommunen skal gi deg veiledning om hvordan du klager.
 
Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere søknaden din på nytt.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnHelse og omsorg
LederRandi Standerholsen
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
PostadresseHerredsvegen 2, 2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden fra 01.06. til 31.08.)

Kontakt-enhet
NavnNord-Odal arbeids- og opplæringssenter
LederBjørndalen, Paul Vidar
Telefon91695767
E-postpaul.vidar.bjorndalen@nord-odal.kommune.no
PostadresseTiurvegen 2, 2120 Sagstua
BesøksadresseTiurvegen 2, Sagstua
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)