function apneVindu(url,bredde,hoyde) { var vindu; var name = "tkPopupWindow"; var x = ( screen.availWidth - bredde ) / 2; var y = ( screen.availHeight - hoyde ) / 2; var features = "toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,copyhistory=1,resizable=1,width="+bredde+",height="+hoyde+",top="+y+",left="+x vindu = window.open(url,name,features); vindu.moveTo(x,y); vindu.focus(); }

Fritekstsøk

A til Å

Besøkshjem
Fosterhjem
Grunnskoleopplæring for voksne
Hjemmeundervisning
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Leirskoleopphold
Logopedtjeneste
Opplæring i norsk og samfunnsfag for nyankomne innvandrere
PP-tjenesten - henvisning
RLE-faget - melding om delvis fritak
Skolefritidsordning (SFO)
Skoleskyss
Skoletilhørighet
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Voksenopplæring
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)