Fritekstsøk

A til Å

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede
Generelt

Fagområde
Helse og omsorg

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Lover
Forvaltningsloven
Vegtrafikkloven
Forskrifter
Forskrift om parkering for forflytningshemmede
Parkeringsforskriften
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du søker kommunen, må du legge ved legeattest som beskriver graden av forflytningshemming. I søknaden må du også beskrive og dokumentere de forskjellige stedene du har trenger å parkere. Det kan være ved boligen din, arbeidsstedet, skole eller der du går til behandling.

Hvis du søker på vegne av barnet ditt trenger du å dokumentere at barnet trenger hjelp utenfor kjøretøyet.Vedlegg

Legeattest og bildeSaksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner
NavnE-postTelefon
Nilsen, Tonetone.irene.nilsen@nord-odal.kommune.no62978103

Ansvarlig avdeling
NavnHelse og omsorg
LederRandi Standerholsen
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
PostadresseHerredsvegen 2, 2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden fra 01.06. til 31.08.)

Kontakt-enhet
NavnServicekontoret
LederKari Brunæs
Telefon62978100
Telefaks62978181
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid0800-1530 (0800-1500 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Livssituasjon
Helse
Helse > Funksjonshemmet

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)