Fritekstsøk

A til Å

Barneverntjenesten
Generelt

Beskrivelse

Omsorg og oppdragelse er i første rekke foreldrenes ansvar, men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å gi barnet den hjelp og omsorg det er i behov av.

Foreldre kan ha behov for hjelp i korte eller lengre perioder for å kunne dekke barnets nødvendige behov for trygge og gode oppvekstvilkår, og dette skal barneverntjenesten bidra til at barna får.

Barnevernet har et særlig ansvar for at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dette innebærer at om barnevernet blir kjent med informasjon om at et barn kan leve under slike vanskelige forhold er det en lovbestemt plikt å straks undersøke hvordan barnet har det, og sette i gang tiltak dersom det er nødvendig.

Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll, der det først og fremst skal gis hjelp og støtte slik at hjemmet kan klare å gi den omsorg og trygghet som barnet trenger.

Dersom det er alvorlige mangler ved den omsorgen barnet får og hjelpetiltak ikke fører fram, kan barnet flyttes ut av hjemmet. Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levevilkår og utviklingsmuligheter gjennom ulike tiltak som blant annet råd, veiledning besøkshjem i helger/ferier, støttekontaktordning, økonomisk hjelp til barnet og mer omfattende tiltak som institusjonsopphold, fosterhjem, beredskaphjem for kortere eller lengre tid.

 


Målgruppe

Barn og unge under 18 år. Dersom ungdommer samtykker, kan tiltak opprettholdes eller erstattes av annet tiltak inntil fylte 23 år.


Kriterier/vilkår

Saksgang En melding til barneverntjenesten skal være gjennomgått innen èn uke. Det avgjøres om saken skal undersøkes videre. Hvis det besluttes at saken skal undersøkes videre, skal barneverntjenesten i løpet av 3 måneder ha vurdert om det skal iverksettes hjelpetiltak eller ikke. I enkelte tilfeller kan saksbehandlingstiden forlenges til 6 måneder. Vedtak om frivillige hjelpetiltak fattes av barneverntjenesten. Vedtak om tiltak uten samtykke fra foreldre/barn fattes av Fylkesnemnda for sosiale saker i Hedmark og Oppland. Midlertidige tvangsvedtak: Fylkesnemnda er klageinstans ved midlertidige tvangsvedtak. Fylkesnemndssaker: Fylkesnemndsaker påklages til rettsapparatet.

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Lov om barneverntjenesterhttp://odin.no/all/nl-19920717-100.html

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnOppvekstetaten
LederGro Irene Holth
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid0800-1530 (0800-1500 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
NavnOdal Barnevern
LederHilde Framaas
Telefon62968092
Telefaks62968086
E-posthilde.framaas@sor-odal.kommune.no
BesøksadresseØgarsvegen 2, Skarnes
Åpningstid08-15.30
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)