Fritekstsøk

A til Å

Konfliktråd
Generelt

Fagområde
Helse og omsorg

Beskrivelse

Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.  
Konfliktrådet er et statlig konfliktløsningsorgan og behandler både sivile saker og straffesaker. Eksempler på sivile saker er nabokonflikter, familietvister og mobbing. Eksempler på straffesaker er vold, trusler og nasking.

Konfliktrådene skal blant annet

  • arrangere møter mellom parter i sivile saker
  • gjennomføre møter i straffesaker overført fra påtalemyndigheten eller domstolen
  • gjennomføre de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Møter i konfliktrådet kan forhindre at konflikter eskalerer, og det kan bidra til å forebygge fremtidige konflikter og lovbrudd.MålgruppeKriterier/vilkår

Konfliktrådsbehandling krever som hovedregel samtykke fra begge parter. Unntak gjelder for de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, hvor fornærmedes deltakelse og samtykke ikke er påkrevd.


Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.


Regelverk
Lover
Konfliktrådsloven
Forskrifter
Forskrift om konfliktrådsbehandling
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan ta direkte kontakt med konfliktrådet enten ved telefon, brev, e-post eller personlig oppmøte.


Konfliktrådet i Hedmark, tlf.62 41 47 33, Adr.: Storgt. 15, Pb. 37, 2401 Elverum


Saksbehandlingstid

Konfliktrådet har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 35 dager (fra første henvendelse til saken er ferdig meglet).Klagemulighet

Det er partene selv som kommer fram til en løsning i form av en avtale. Det er derfor ikke anledning til å klage til konfliktrådet på avtalens innhold. I straffesaker har du én ukes angrefrist. I sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må rettes til konfliktrådet. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktrådene.


Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnSentraladministrasjonen
LederRunar Kristiansen
Telefon90113448
Telefaks62978101
E-postrunar.kristiansen@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid0800-1530

Kontakt-enhet
NavnServicekontoret
LederKari Brunæs
Telefon62978100
Telefaks62978181
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid0800-1530 (0800-1500 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Livssituasjon
Rettslige spørsmål
Rettslige spørsmål > I tvist/rettslig konflikt > I konfliktrådssak
Rettslige spørsmål > I tvist/rettslig konflikt > Saksøker
Rettslige spørsmål > I tvist/rettslig konflikt > Saksøkt
Rettslige spørsmål > Lekdommer
Rettslige spørsmål > Lekdommer > Jurymedlem
Rettslige spørsmål > Lekdommer > Meddommer
Rettslige spørsmål > Lekdommer > Nemndmedlem
Rettslige spørsmål > Utsatt for kriminell handling
Rettslige spørsmål > Utsatt for kriminell handling > Ransoffer
Rettslige spørsmål > Utsatt for kriminell handling > Utsatt for innbrudd/tyveri
Rettslige spørsmål > Utsatt for kriminell handling > Voldsoffer
Rettslige spørsmål > Vitne

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)