Fritekstsøk

A til Å

Boligtilskudd til etablering
Generelt

Fagområde
NAV

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Tilskuddet kan brukes til å kjøpe, bygge eller til å refinansiere egen bolig.
Om du får tilskudd, og hvor mye du kan få avhenger av økonomien din og hvor stort startlån du kan betjene.Målgruppe
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Flyktninger
  • Sosialt vanskeligstilte.


Kriterier/vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.
Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til etablering i egen bolig.


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt § 14 i bostøtteloven.

Lover
Bustøttelova
Forvaltningsloven
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tilskudd til etablering søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.


Søknadskjema


Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

Vedlegg

 Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.


Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnNAV
LederSoroush Golchin
Telefon55553333
PostadresseHerredsvegen 2, 2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid0900-1430 stengt onsdager

Kontakt-enhet
NavnNAV
LederSoroush Golchin
Telefon55553333
PostadresseHerredsvegen 2, 2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid0900-1430 stengt onsdager
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Livssituasjon
Bolig og eiendom
Bolig og eiendom > Bygge
Bolig og eiendom > Bygge > Bygge bolig
Bolig og eiendom > Bygge > Bygge på/utbedre bolig
Bolig og eiendom > Eie bolig/eiendom > Bygge på/utbedre bolig

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)