Fritekstsøk

A til Å

Feiing og tilsyn av boliger
Generelt

Fagområde
Eiendom og samfunn
Eiendom og samfunn>Eiendom
Eiendom og samfunn>Gebyr

Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, røykdeteksjon, slokkemiddel og rømningsveier i alle fyringsobjekter i kommunen. Hvor ofte det skal feies, avhenger av eiendommens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder både helårsboliger og fritidsboliger.

 


Målgruppe

Alle boliger og fritidsboliger i kommunen.


Kriterier/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. I praksis medbringer feier nødvendig stigematriell for å ta seg opp til tak.

Tjenesten gjelder bygninger som er registrert som eneboliger, våningshus, kårhus og fritidsboliger. Brannsjef kan gi pålegg om utbedring av atkomsten, utbedring av fyringsanlegget og ellers manglende utstyr for deteksjon og brannbekjempelse i bygningen.

 

Pris for tjenesten

Gebyr for feiing og tilsyn

Det er en årlig flat avgift til både boliger og fritidsboliger.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Infobrev om feie/tilsynsgebyr
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver og forskrift om brannforebygging § 17.

Lover
Brann- og eksplosjonsvernloven
Forskrifter
Forskrift om brannforebygging
Forskrift om tilsyn i boliger
Retningslinjer
Veiledning til forskrift om brannforebygging
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis  varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!


Eiere av hytte/fritidseiendom vil bli kontaktet på telefon i form av opprigning eller sms-varsling. De fleste hytter kan regne med et tre-års intervall mellom besøkene.

Vi tilbyr også kamerainspeksjon av pipeløp. Dette avtales direkte med feier. Ved eiendomssalg kan brann- og feiervesenet kontaktes for fullstendig tilsyn av fyringsanlegg.


Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.


Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
NavnBrann
LederSteinar Saugnes
Telefon99528580
Telefaks62978101
E-poststeinar.saugnes@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
Besøksadresse2120 Sagstua
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden fra 01.06. til 31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
19.04.2018 13:38

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)