Fritekstsøk

A til Å

Startlån bolig
Generelt

Alternativt navn
Boliglån

Fagområde
NAV

Beskrivelse

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til

  • kjøp av bolig
  • utbedring og tilpasning av bolig
  • toppfinansiering ved bygging av ny bolig
  • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.MålgruppeKriterier/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.


Pris for tjenesten

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.


Regelverk
Lover
Forvaltningsloven
Gjeldsinformasjonsloven
Husbankloven
Forskrifter
Forskrift om lån fra Husbanken
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke elektronisk. Bruk lenken nedenfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.


Søknadskjema


Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

Vedlegg
  • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
  • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
  • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
  • Kopi av gyldig legitimasjon


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.


Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner
NavnE-postTelefon
Farsethås, Tovetove.farsethas@nav.no55553333

Ansvarlig avdeling
NavnNAV
LederSoroush Golchin
Telefon55553333
PostadresseHerredsvegen 2, 2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid0900-1430 stengt onsdager
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Livssituasjon
Barn og ungdom
Barn og ungdom > Ungdom f.o.m. 13 år > Ung boligsøker
Bolig og eiendom
Bolig og eiendom > Bygge > Bygge bolig
Bolig og eiendom > Kjøpe bolig/eiendom
Familie og samliv
Familie og samliv > Foreldre > Aleneforelder
Familie og samliv > Foreldre > Småbarnsforeldre
Helse
Helse > Funksjonshemmet
Innvandring > Innvandrer

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)