Fritekstsøk

A til Å

Renovasjon
Husholdningsavfall
Generelt

Alternativt navn
Søppeltømming

Fagområde
Eiendom og samfunn
Eiendom og samfunn>Avfall
Eiendom og samfunn>Eiendom
Eiendom og samfunn>Gebyr

Beskrivelse

Avfallet ditt hentes regelmessig og så godt det lar seg gjøre, uten sjenerende støy, lukt eller støv. Avfallsbeholderne settes tilbake der de var og grinder, porter og dører skal lukkes.

Du vil få beskjed om hvordan kildesortering gjøres i din kommune.


Målgruppe

PrivathusholdningerKriterier/vilkår

Kommunen er deltaker i Glåmdalen Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR IKS). GIR har egen hjemmeside.

Avfallet skal kildesorteres i papir og papp, husholdningsplast, glass og metallemballasje og restavfall. Det er også mulig å hjemmekompostere matavfallet.  Farlig avfall skal leveres på gjenvinningsstasjon. Det er også mottak av gjenvinnbar plast på gjenvinningsstasjonen.

Du finner mer informasjon på GIR sin hjemmeside.

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.


Renovasjonsgebyr

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall


Renovasjonsforskrift

Brenning av avfall er regulert i lokal forskrift. I utgangspunktet skal avfall ikke brennes, men leveres!

Lover
Forurensningsloven
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Har du klager på renovatøren, spørsmål om ordningen, ønsker å skifte beholder, har du mistet tømmeruta o.l. må du ta direkte kontakt med GIR. Ønsker du å søke fritak for renovasjonsordningen om huset eller hytta står tomt skriver du et brev om dette til GIR.


Søknaden sendes til

GIR: Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, 2116 Sander Telefon: 62 96 01 80 E-post: post@gir.hm.no Faks: 62 96 01 90


Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til GIR. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er kommunens klagenemnd. Før klagen sendes dit, vil saken bli behandlet i styret i GIR. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til kommunen for avgjørelse.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
NavnGlåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap
Telefon62960180
E-postpost@gir.hm.no
BesøksadresseHærnesvegen 299, 2116 Sander
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)