Fritekstsøk

A til Å

Veivedlikehold
Generelt

Fagområde
Eiendom og samfunn

Beskrivelse

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler. Kriterier/vilkår

Avkjørsler med tilhørende rør eller stikkrenner skal holdes ved like av grunneieren eller brukeren, uten omsyn til hvem som har bygd eller bekostet avkjørselen. Ved kommunal veg kan kommunen pålegge grunneier eller bruker å utbedre avkjørsler og stikkledninger.

 

Pris for tjenesten

Driftsavdelingen kan, om den har kapasitet, bistå med tining av stikkledninger basert på medgått tid og timepris.

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Se spesielt forurensningsloven § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg
Lover
Forurensningsloven
Veglova
Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Send oss en e-post dersom du har en klage på vedlikeholdet eller om du ønsker å gjøre oss oppmerksom på spesielle forhold.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
NavnDrift
LederMorten Raaden
Telefon92245155
Telefaks62 97 81 01
E-postmorten.raaden@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden fra 01.06. til 31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:14

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)