function apneVindu(url,bredde,hoyde) { var vindu; var name = "tkPopupWindow"; var x = ( screen.availWidth - bredde ) / 2; var y = ( screen.availHeight - hoyde ) / 2; var features = "toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,copyhistory=1,resizable=1,width="+bredde+",height="+hoyde+",top="+y+",left="+x vindu = window.open(url,name,features); vindu.moveTo(x,y); vindu.focus(); }

Fritekstsøk

A til Å

Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Bolig - ny
Bostøtte
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg-dispensasjon
Bygging og graving i forurenset grunn
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering - eksisterende bygg
Feiing og tilsyn av boliger
Forhåndskonferanse
Forurenset grunn - bygge- og gravearbeider
Fradeling av eiendom
Husholdningsavfall
Kommunal bolig
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Nabovarsel
Reklameskilt - skilt langs vei
Renovasjon
Sammenføyning av matrikkelenheter (eiendommer)
Slamtømming
Veiledningssamtale
Veivedlikehold
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)