Fritekstsøk

A til Å

Psykiske helsetjenester
Generelt

Fagområde
Helse og omsorg

Beskrivelse

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside.


 

 


Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.


Målgruppa er også de som trenger hjelp til å takle hverdagen og har psykiske problemer.


Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Forskrifter
Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.


Fastlegen kan henvise.

Hvis det foreligger personlig søknad må det foreligge bekreftelse fra fastlege.

http://www.psykisk.no


Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnHelse og omsorg
LederRandi Standerholsen
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
PostadresseHerredsvegen 2, 2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden fra 01.06. til 31.08.)

Kontakt-enhet
NavnPsykisk helsetjeneste
LederKaja Skogheim
Telefon62978242
E-postkaja.skogheim@nord-odal.kommune.no
BesøksadresseTh. Meyers Minde
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)