Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Melding til barnevernstjenesten

Generelt

Beskrivelse

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se barnevernloven §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Saksbehandlingstid

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Andre opplysninger

Dato opprettet

22.09.2010 09:22

Dato oppdatert

24.01.2019 10:58

Gyldig fra

22.09.2010

Emneord

Barn og familie > Barne- og familievern > Barnevern

Tjenesteid

16692798-1-no_NO

Organisasjonsnr.

962388108

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Barnevernstjenesten
Besøksadresse
Rådhusgata 2
9980 BERLEVÅG
Postadresse
Rådhusgata 2
9980 BERLEVÅG
Åpningstid
7:30 - 15:00
Leder: Leirbekk, Evy