Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Boligtilskudd til tilpasning

Generelt

Beskrivelse

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din.
Du kan for eksempel trenge å tilpasse inngangen slik at den passer for rullestol, eller du trenger å bygge om større deler av boligen din. Kommunen kan hjelpe til med å finne fram til de muligheter som passer for deg.

Målgruppe

  • Personer med funksjonsnedsettelse.
  • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak.

Kriterier/vilkår

Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til tilpasning av bolig.

Samarbeidspartnere

Husbanken

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt § 15 i bostøtteloven.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Vedlegg


Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

eller

postmottak@berlevag.kommune.no

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

24.01.2019 08:23

Emneord

Bolig og eiendom > Finansiering > Boligfinansiering
Bolig og eiendom > Kjøp og salg > Eiendomskjøp
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Økonomiske ytelser > Bostøtte

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Berlevåg idrettshall
Besøksadresse
Skolegata 7
9980 BERLEVÅG
Postadresse
Torget 4
9980 BERLEVÅG
Telefon: 78 78 20 00
Leder: Efraimsen, Siv
E-post