Fritekstsøk

A til Å

Forhåndskonferanse
Veiledningssamtale
Generelt

Alternativt navn
Veiledningssamtale

Fagområde
Eiendom og samfunn
Eiendom og samfunn>Byggesak
Eiendom og samfunn>Eiendom
Eiendom og samfunn>Gebyr

Målgruppe

Alle som skal sette i gang tiltak etter plan- og bygningsloven


 

 

 

 

 

 


Kriterier/vilkår

Kommunen har plikt til å avholde forhåndskonferanse hvis du som tiltakshaver, eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Kommunen kan også kreve at det avholdes forhåndskonferanse.

Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som regel situasjonskart, tegninger av tiltaket og eventuelt skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjon fra regelverket.


 

 

 

 

 

 

Pris for tjenesten

Detr beregnes ikke gebyr for gjennomføring av forhåndskonferanse eller veiledningssamtale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Se 
Plan- og bygningsloven § 21-1 Forhåndskonferanse
Byggesaksforskriften § 6-1 Forhåndskonferanse

 

 

 

Lover
Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven
Forskrifter
Byggesaksforskriften (SAK 10)
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med kommunen for nærmere avtale. Forhåndskonferanse skal avholdes senest to uker etter at du har bedt om det. Der eksisterende byggverk er ødelagt av brann, naturskade, ulykke eller lignende hendelse, skal forhåndskonferanse avholdes innen 5 dager.


Ofte vil en veiledningssamtale være et like godt eller bedre alternativ for privatpersoner og for foretak som ikke har kommet så langt i prosessen.

 

Søknadskjema
Skjemaside hos DiBK (bokmål og nynorsk)
Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
05.02.2016 13:32

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)