Orkdal kommune tilbyr mange og ulike tjenester. I menyen til venstre ligger emnebasert oversikt over de fleste tjenestene våre, og beskrivelser av disse. I tjenestebeskrivelsene informerer vi om hva de respektive tjenestene tilbyr, hvordan du kan få tilgang til tjenesten, lover og retningslinjer, aktuelle skjema, klagemuligheter og pris.

For å se alle beskrivelsene kan du klikke på denne lenken: http://www.tjenestekatalog.no/?op=atilaiinnholdsfelt