A til Å

A B C E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Leirskoleopphold

Generelt

Beskrivelse

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole. I så fall vil dette være del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Skolen har ingen plikt til å tilby opphold på leirskole, men det er vanlig at elevene drar på leirskole sammen med læreren sin en gang i løpet av grunnskolen. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der leirskolen ligger.

Det praktiske opplegget knyttet til turen vil bli drøftet med foreldrene på forhånd.

Pris for tjenesten

For eleven er leirskoleoppholdet gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se opplæringslova §§ 2-3 og 2-15

Andre opplysninger

Dato opprettet

07.11.2006 10:47

Dato oppdatert

12.03.2013 09:32

Ajouransvarlig

Eva Berg

Gyldig fra

28.11.2006

Gyldig til

16.09.2013

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Berg, Eva
E-post Telefon: 71647470

Ansvarlig enhet

Skoler
Besøksadresse
Aure rådhus
Postadresse
Aure kommune
6690 Aure
Telefon: 71647470
Telefaks: 71647408
Åpningstid
15.april-14.okt kl 08.00-15.15
15.okt-14.april kl 08.00-15.45
Leder: Eva Berg
E-post
Nettadresse

Kontaktenhet

Skoler
Besøksadresse
Aure rådhus
Postadresse
Aure kommune
6690 Aure
Telefon: 71647470
Telefaks: 71647408
Åpningstid
15.april-14.okt kl 08.00-15.15
15.okt-14.april kl 08.00-15.45
Leder: Eva Berg
E-post
Nettadresse