A til Å

A B C E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Hjemmeundervisning

Generelt

Kategori

Skole og utdanning

Beskrivelse

Foreldre/foresatte til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunner. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver. Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole. Elever som mottar hjemmeundervisning, har ikke rett til spesialundervisning.

Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell. Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen.

Kriterier/vilkår

Det kreves ikke at du har formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom du underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Opplæringslova §§ 2-1, 2-13 og 14-2

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning.

Andre opplysninger

Gyldig til

16.09.2013

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Berg, Eva
E-post Telefon: 71647470

Ansvarlig enhet

Skoler
Besøksadresse
Aure rådhus
Postadresse
Aure kommune
6690 Aure
Telefon: 71647470
Telefaks: 71647408
Åpningstid
15.april-14.okt kl 08.00-15.15
15.okt-14.april kl 08.00-15.45
Leder: Eva Berg
E-post
Nettadresse

Kontaktenhet

Skoler
Besøksadresse
Aure rådhus
Postadresse
Aure kommune
6690 Aure
Telefon: 71647470
Telefaks: 71647408
Åpningstid
15.april-14.okt kl 08.00-15.15
15.okt-14.april kl 08.00-15.45
Leder: Eva Berg
E-post
Nettadresse