Velg språk

Bokmål | Engelsk

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Forbrukerspørsmål
Helse
Individ og samfunn
Innvandring og integrering
Kultur, idrett og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk, reiser og samferdsel

Fritekstsøk

Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)

Generelt

Beskrivelse

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Målgruppe

Barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.

Kriterier/vilkår

Behov for hjelpetiltak må være dokumentert.

Beslektede tjenester


Barnevernstjenesten (melding)
Støttekontakt
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-4, § 6-9 og kapittel 4.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barnevernstjenesten.

Saksbehandling

Barnevernstjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken og kan velge å engasjere en sakkyndig person til å utrede saken nærmere. I så fall skal rapporten fra den sakkyndige sendes Barnesakkyndig kommisjon til vurdering. Kommisjonens vurdering av rapporten skal være barnevernstjenesten i hende før det fattes viktige beslutninger i saken.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

02.01.2018 12:40

Gyldig fra

09.12.2014

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Døsvik, Tom
E-post Telefon: 72 48 30 00

Ansvarlig enhet

Barnevern Orkdal, Meldal, og Agdenes
Besøksadresse
Allfarveien 5, Bårdshaug
7300 ORKANGER
Postadresse
Postboks 83
7301 ORKANGER
Telefon: 72 48 30 00
Leder: Døsvik, Tom
E-post

Kontaktenhet

Servicekontor
Besøksadresse
Allfarveien 5
7300 ORKANGER
Postadresse
Postboks 83
7301 ORKANGER
Telefon: 72483000
Leder: Sognli, Anne Gundersen
E-post
 

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00  , e-post: postmottak@orkdal.kommune.no, Org.nr. 958 731 558