Velg språk

Bokmål | Engelsk

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Forbrukerspørsmål
Helse
Individ og samfunn
Innvandring og integrering
Kultur, idrett og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk, reiser og samferdsel

Fritekstsøk

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Generelt

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Pris for tjenesten

Brukerne betaler en egenandel på 30 % av enkeltreisens kostnad.
 

Samarbeidspartnere

Samferdselsdepartementet har pplagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.


http://stfk.no/no/Tjenester/samferdsel/TT-ordningen/

Praktiske opplysninger

Søknadskjema

For å søke kan du bruke lenken under, eller du kan kontakte Hjemmetjenesten, som sender ut søknadsskjema etter henvendelse. Søkeren fyller ut søknadsskjema og får utfylt legeerklæring av sin lege. Husk å legge ved passfoto, eller send bilde på e-post til soknadkontor@orkdal.kommune.no.
http://stfk.no/no/Tjenester/samferdsel/TT-ordningen/
 

Vedlegg

Legeerklæring

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.

Søknaden sendes til

Orkdal kommune, Hjemmetjenesten, Fannremsvegen 22, 7320 Fannrem.

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.


Søknaden avgjøres i Godkjenningsnemnda for transporttjenesten for funksjonshemmede i Orkdal kommune.
 

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.


Godkjenningsnemnda har møte annenhver måned.
 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

22.01.2018 14:08

Emneord

Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Transporttjenester > Tilrettelagt transport
Trafikk, reiser og samferdsel > Veg og vegtrafikk > Tilrettelagt transport

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Hjemmetjenester
Besøksadresse
Fannremsvegen 22
7320 FANNREM
Postadresse
Postboks 83
7301 ORKANGER
Telefon: 72471950
Leder: Høydal, Sissel Kristine
E-post

Kontaktenhet

Servicekontor
Besøksadresse
Allfarveien 5
7300 ORKANGER
Postadresse
Postboks 83
7301 ORKANGER
Telefon: 72483000
Leder: Sognli, Anne Gundersen
E-post

Regelverk

Lover

Forvaltningsloven
 

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00  , e-post: postmottak@orkdal.kommune.no, Org.nr. 958 731 558