A til Å

A B C E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Renovasjon

Søppeltømming

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Andre opplysninger

Gyldig til

16.09.2013

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Kommunalteknikk og eiendom
Besøksadresse
Aure rådhus
Postadresse
Aure kommune,
6690 Aure
Telefon: 71647448
Telefaks: 71647408
Åpningstid
15. april- 14.okt: 08.00-15.15
15.okt - 14.april: 08.00 - 15.45
Leder: Johs Kalland
E-post
Nettadresse