Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Jordmortjeneste

Svangerskap og fødsel

Generelt

Beskrivelse

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.


Jordmor er tilstede på helsestasjon mandag og onsdag hver uke.

Helsestasjonens besøksadresse er:  Sykehusvegen 24 B, 2100 Skarnes

Målgruppe

Gravide

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Beslektede tjenester

Barselgrupper
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskriftens §§ 2-1 og 2-3.

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune

Øgardsvegen 2

2100 Skarnes
 

 

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Andre opplysninger

Emneord

Helse > Svangerskap og fødsel > Svangerskapsomsorg

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Helsestasjon
Postadresse
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
Telefon: 62 96 81 80
Leder: Jeanette Eriksen