Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Helsestasjon for ungdom

Generelt

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.


På helsestasjon treffer du helsesøster, helsesøster med videreutdanning i psykisk helsevern og lege.

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Kriterier/vilkår

Helsestasjon har åpen dør, trenger ingen timebestilling.Åpent hver onsdag  fra kl. 14.00 - 15.30. Stengt i skoleferier

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.


Besøksadresse er

helsestasjon Sykehusv 24

2100 Skarnes

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Beslektede tjenester

Helsestasjon
Skolehelsetjenesten

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.


Helsestasjonens besøksadresse er:
Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes

Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune

Øgardsvegen 2

2100 Skarnes

 

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Andre opplysninger

Emneord

Helse > Helsetjenester > Helsestasjon

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Helsestasjon
Postadresse
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
Telefon: 62 96 81 80
Leder: Jeanette Eriksen