Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Skolehelsetjenesten

Generelt

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Målgruppe

Barn og unge 6 - 20 år og deres familier

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Helsesøster ved de ulike skolene se vedlegg

Beslektede tjenester

Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Helsestasjonens besøksadresse er: Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes

Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune

Øgardsvegen 2

2100 Skarnes
 

 

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Andre opplysninger

Emneord

Helse > Helsetjenester > Skolehelsetjeneste

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Helsestasjon
Postadresse
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
Telefon: 62 96 81 80
Leder: Jeanette Eriksen