Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Barselgrupper

Generelt

Beskrivelse

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere må foreldrene ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra fødsel, barsels- og spedbarnstid, blant annet

  • amming
  • barnestell
  • kosthold
  • barnets utvikling
  • ulykkesforebygging
  • samliv

Helsesøsteren kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene.


Barselgruppene drives i samarbeid med jordmor og helsesøster og har som hovedmål og styrke sosialt nettverk til småbarnsfamilier i nærmiljøet. Helsestasjon arrangerer tre møter, etter ca 4-6 uker, 8-10 uker og 8 mnd,

Målgruppe

Nybakte foreldre

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Beslektede tjenester

Jordmortjenesten

Helsestasjon

Helsestasjon
Jordmortjeneste

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en måte kommunen velger å gi veiledning til denne gruppen på, men er ikke en lovpålagt tjeneste.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.


Helsestasjonens besøksadresse er:
Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes

Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune

Øgardsvegen 2

2100 Skarnes
 

 

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Andre opplysninger

Emneord

Arbeid > Permisjonsordninger > Foreldrepermisjon
Barn og familie > Barn og foreldre > Foreldrepermisjon
Helse > Helsetjenester > Helsestasjon