Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Skolehelsetjeneste

Generelt

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Lover

Forskrifter

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Helse
Besøksadresse
Helsesenteret, 7391 Rennebu
Postadresse
Helsesenteret, 7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Leder: Løkken, Solveig
solveig.lokken@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til

14.01.2019

Organisasjonsnr.

940083672