Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Melding til barnevernstjenesten

Generelt

Beskrivelse

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se barnevernloven §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

Lover

Forskrifter

Retningslinjer

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Saksbehandlingstid

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu
Besøksadresse
Kommunehuset, 7391 Rennebu eller
Rådhuset, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
Postadresse
Inge Krokann veg 2
7340 Oppdal
Telefon: 72 40 10 00
Telefaks: 72 40 10 01
Åpningstid
15.09 - 14.05: 08:00 - 15:45
15.05 - 14.09: 08:00 - 15.00
Leder: Ivar Bøe
http://www.rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til

15.01.2017

Organisasjonsnr.

940083672