Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Bygdeutviklingsmidler

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

  • Etablering av ny virksomhet
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringer i økologisk fruktdyrking
  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Målgruppe

Eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser

Kriterier/vilkår

Søknaden blir vurdert ut fra de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.


Søknader kan sendes hele året. Men planlegges det bruksutbygging med oppstart samme år er det gunstig å leveres søknaden så tidlig som mulig på året.

Regelverk

Lover

Forskrifter

Praktiske opplysninger

Søknadskjema

Informasjon og søknadsskjema fra Innovasjon Norge

Vedlegg

Prosjektplan/forretningsplan

Søknadsfrist

Går du med tanker om å søke om bygdeutviklingsmidler så ta kontakt med Enhet for landbruk og miljø eller Næringsrådgiver for veiledning.

 

Innovasjon Norge anbefaler at det benyttes e-søknad.

https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/esoknad.xsp?openxpages&soppid=Landbruk_Trad_Enkelt&login

 

Kommunen tar imot søknad om bygdeutviklingsmidler, foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjon Norges distriktskontor for avgjørelse.

 

Søker skal innen en måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler og hva som er antatt saksbehandlingstid.

Saksbehandling

Søknad om tilskudd sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og videresende den til Innovasjon Norge, som avgjør saken.

Saksbehandlingstid

Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Enhet for Landbruk og miljø
Telefon: 72428100
Leder: Lill Hemmingsen Bøe
lill.boe@rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Dato oppdatert

16.01.2017 13:48

Gyldig til

14.01.2019