Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.


 

 

 

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt


 

 

 

Kriterier/vilkår

 

 

 

Pris for tjenesten

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

 

 

 

Samarbeidspartnere

 

 

 

Beslektede tjenester

 

 

 

Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 25.

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune

Øgardsvegen 2

2100 Skarnes
 

 

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Andre opplysninger

Emneord

Bolig og eiendom > Eiendom > Eiendomsskatt
Skatter og avgifter > Skatt og likning > Eiendomsskatt

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Teknisk enhet
Besøksadresse
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
Postadresse
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
Telefon: 62968000
E-post

Regelverk

Lover

Eigedomsskattelova