Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Forbrukerspørsmål
Helse
Individ og samfunn
Innvandring og integrering
Kultur, idrett og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk, reiser og samferdsel

Fritekstsøk

Kreftkoordinator

Generelt

Beskrivelse

Kreft rammer mange mennesker hvert år. Dette kan skape et behov for å ha noen å snakke med, få hjelp til å sortere vanskelige tanker i en kaotisk hverdag.


En kreftkoordinator kan være en samtalepartner både for deg som er rammet av kreft og for dine pårørende. Kan gi råd og veiledning i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt. Koordinere, informere og  ha oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere. Kan være med å sikre oppfølging av barn og ungdom som pårørende.
 

Kriterier/vilkår

Dette er et lavterskeltilbud. Det betyr at den som er rammet av kreft eller som er pårørende til noen som er det, kan ta kontakt. Det kreves ikke søknad og ikke vedtak på tjenesten.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Viser til link til kreftforeningens nettsider; http://kreftforeningen.no/

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kreftkoordinator er felles for Hurum og Røyken kommune og har sitt kontor i Røyken rådhus.


Anbjørg Trøan Englund

Katrineåsveien 20 , 3440 Røyken
Telefon, mobil: 469 45 910

Sentralbord: 31296000
eller e-post: anbjorg.troan.englund@royken.kommune.no
 

Andre opplysninger

Dato oppdatert

03.07.2013 15:43

 

 

Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1, 3475  SætreTlf: +47 32 79 71 00  Faks: +47 32 79 71 01 E-post: postmottak@hurum.kommune.no 
For spørsmål vedrørende nettsiden, kontakt redaksjonen.internett@hurum.kommune.no