Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Brukermedvirkning i skolen

Råd og utvalg i skolen

Generelt

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd

Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Beslektede tjenester

Elevenes fysiske skolemiljø
Skolemiljøet

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Andre opplysninger

Emneord

Arbeid > Arbeidsliv > Innemiljø
Arbeid > Arbeidsliv > Mobbing
Helse > Folkehelse > Innemiljø
Helse > Psykisk helse > Mobbing
Skole og utdanning > Grunnskoleopplæring > Grunnskole
Skole og utdanning > Skolemiljø > Innemiljø
Skole og utdanning > Skolemiljø > Mobbing
Skole og utdanning > Skolemiljø > Uteområde
Skole og utdanning > Videregående opplæring > Videregående skole

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Oppvekst og kultur
Besøksadresse
Øgardsvegen 2
2100 SKARNES
Postadresse
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
Telefon: 62968000
Åpningstid
0830-1530
E-post

Regelverk

Lover

Opplæringslova