Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Generelt

Beskrivelse

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

  • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
  • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
  • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.


Kontaktinformasjon
Navn

Kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog Grue, Åsnes, Våler og Kongsvinger har inngått avtale om at Kunnskapsprøven etter Alkoholloven gjennomføres på Kongsvinger.

Adresse
2226 Kongsvinger

Tlf 62 80 80 00

E-post
postmottak@kongsvinger.kommune.no

Besøksadresse
Fjellgata 2, Kongsvinger

Ansvarlig enhet
Rådmannen

Søknadsprosessen
Veiledning

Kommunen vil legge til rette for at du kan ta kunnskapsprøven. Opplysninger om kunnskapskrav til kunnskapsprøven og søknadsskjema får du ved henvendelse Kongsvinger kommune. Du må ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven. Prøver arrangeres 1 gang pr mnd, med unntak av juli mnd.

Vedlegg
Legitimasjon

Behandling Når du har bestått kunnskapsprøven, utsteder kommunen bevis.

Klage
Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen. Lover og retningslinjer

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog Grue, Åsnes, Våler og Kongsvinger har inngått avtale om at Kunnskapsprøven etter Alkoholloven gjennomføres på Kongsvinger. Prøven avholdes vanligvis 1 gang pr. mnd.

Søknaden sendes til

Kongsvinger kommune
2226 Kongsvinger

Tlf 62 80 80 00

E-post
postmottak@kongsvinger.kommune.no

Besøksadresse
Fjellgata 2, Kongsvinger
 

 

Andre opplysninger

Emneord

Næring > Handel og service > Alkoholsalg

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Næring og miljø
Besøksadresse
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
Postadresse
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid
0800-1530
E-post

Regelverk

Forskrifter

Alkoholforskriften