Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Pris for tjenesten

Kr. 300,-.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

Kongsvinger kommune

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog Grue, Åsnes, Våler og Kongsvinger har inngått avtale om at Etablererprøven etter Serveringsloven gjennomføres på Kongsvinger

Søknadsfrist

Ingen. Kontakt Kongsvinger kommune for nærmere opplysninger for når prøven avholdes. Tlf.: 62 80 80 00.

Søknaden sendes til

Kongsvinger kommune, 2226 Kongsvinger

postmottak@kongsvinger.kommune.no

Andre opplysninger

Emneord

Næring > Handel og service > Servering
Næring > Næringsutvikling > Bedriftsetablering

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Næring og miljø
Besøksadresse
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
Postadresse
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid
0800-1530
E-post