Fritekstsøk

A til Å

Betaling og innkreving av restskatt
Generelt

Fagområde
Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen>Skatt

Beskrivelse

Restskatt oppstår som regel fordi inntekten ble høyere enn forventet. Den må betales selv om du klager på skatteoppgjøret. Restskatt over kr 1000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto for skatt. Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Hvis du er uenig i skatteoppgjøret, sender du klage til skattekontoret. Dette kan gjøres elektronisk. Fristen for klage på skatteoppgjør er generelt tre uker etter kunngjøring av at skattelisten er lagt ut. Når du har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er omfattet av det første skatteoppgjøret, er fristen for klage 10. august eller innen seks uker etter at det ble kunngjort at skatteoppgjøret var ferdig.Målgruppe

Personer som har fått restskatt ved skatteoppgjøretKriterier/vilkår

Restskatt oppstår som følge av at det er innbetalt for lite forskuddsskatt eller trukket for lite forskuddstrekk av lønn gjennom året. Restskatt må betales selv om ligningen påklages.

Pris for tjenesten


Regelverk
Lover
Skattebetalingsloven
Skatteforvaltningsloven
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Betaling skjer ved skattyterens eget initiativ. Innkreving skjer på kemnerens / skatteoppkrevers initiativ.


Klagemulighet

For øvrig info se www.skatteetaten.no


Merknader

For øvrig info se www.skatteetaten.no

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnOdal økonomikontor
LederKari Gunnarsrud
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
PostadresseHerredsvegen 2, 2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden fra 01.06. til 31.08.)

Kontakt-enhet
NavnSkatt
Telefon62978100
Åpningstid09.00-14.00 tirsdag, onsdag og torsdag
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.10.6 (2019-07-15 03:59:46)