Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Besøkshjem/Å være besøkshjem

Generelt

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Andre opplysninger

Dato opprettet

22.09.2010 09:11

Dato oppdatert

24.01.2019 08:23

Gyldig fra

22.09.2010

Emneord

Barn og familie > Barne- og familievern > Besøkshjem

Tjenesteid

16692462-1-no_NO

Organisasjonsnr.

962388108

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Barnevernstjenesten
Besøksadresse
Torget 4
9980 BERLEVÅG
Postadresse
Torget 4
9980 BERLEVÅG
Åpningstid
7:30 - 15:00
Leder: Leirbekk, Evy

Regelverk

Lover

Barnevernloven