Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Pasient- og brukerombudet

Generelt

Beskrivelse

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med den hjelpen du har fått på sykehuset eller av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ta også kontakt hvis du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende eller du har behov for veiledning. Ombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter, hjelpe deg med å formulere en klage eller videresende klagen din til rett adressat.

Pasient- og brukerombudet har taushetsplikt og er selvstendig og uavhengig.

Målgruppe

Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet, uavhengig av om de mottar sykehusbehandling eller kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kriterier/vilkår

Arbeidsområdet til pasient- og brukerombudet er statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Pris for tjenesten

Hjelpen er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Mer om ordningen finner du i lenken under. Der finner du også kontaktinformasjon til pasient- og brukerombudet i fylket.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se blant annet psykisk helsevernloven § 4-5 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med pasient- og brukerombudet i fylket. Du kan henvende deg anonymt hvis du ønsker det. Ombudet gir deg råd om hva du bør gjøre, men du avgjør selv om du vil gå videre med saken din.

Saksbehandling

Pasient- og brukerombudet avgjør selv om henvendelsen din gir tilstrekkelig grunn til å ta saken opp til behandling. Hvis ombudet velger å ikke gjøre noe med saken, skal du få en kort begrunnelse for hvorfor.

Andre opplysninger

Dato opprettet

27.04.2010 09:23

Dato oppdatert

24.01.2019 13:03

Gyldig fra

27.04.2010

Emneord

Helse > Pasientrettigheter > Pasientklage

Tjenesteid

12491304-1-no_NO

Organisasjonsnr.

962388108

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Kommunelegen
Besøksadresse
Iversens veg 1
9980 BERLEVÅG
Telefon: 78782100
Leder: Johansson, Lars Åke
E-post