Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Renovasjon

Avfall

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Andre opplysninger

Dato opprettet

12.04.2010 13:58

Dato oppdatert

24.01.2019 11:03

Gyldig fra

12.04.2010

Emneord

Bolig og eiendom > Eiendom > Kommunale avgifter og gebyrer
Bolig og eiendom > Eiendom > Renovasjon
Natur og miljø > Avfallshåndtering > Renovasjon
Natur og miljø > Avfallshåndtering > Spesialavfall
Skatter og avgifter > Offentlige avgifter > Kommunale avgifter og gebyrer

Tjenesteid

12140107-1-no_NO

Organisasjonsnr.

962388108

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Driftsavdeling
Besøksadresse
Rådhusgata 2
9980 BERLEVÅG
Postadresse
Torget 4
9980 BERLEVÅG
Telefon: 45 87 98 70
Åpningstid
7:30 - 15:00
Leder: Frantzen, Jan-Arne
E-post

Regelverk

Lover

Forurensningsloven