Porsanger kommune

Tlf. sentralbord 78 46 00 00, telefax 78 46 00 01

 

Velg språk
Bokmål | Samisk

Kategorier

Fritekstsøk

Utslippsmelding for avløpsvann
Generelt

Fagområde
Tekniske tjenester

Beskrivelse

Eiendommer med utslipp av sanitært avløpsvann som ikke skal tilknyttes offentlig avløpsledning, skal gi melding til kommunen om utslipp av sanitært avløpsvann. Meldingen gis på eget skjema som fås utlevert på Servicekontoret, rådhuset. Meldingen skal inneholde opplysninger om: - søker - lokalisering og resipient - anleggets dimensjoner - tegninger, situasjonsplan - nabovarsel


Målgruppe

Eiendommer med utslipp av sanitært avløpsvann fra private avløpsanlegg under 35 PE slik som slamavskillere, tette tanker og priveter (utedo).


Kriterier/vilkår

Det er stilt krav til både melder og til den som skal utføre tiltaket. Utslippsmeldingen skal gis av en person som minimum har ADK-1 sertifikat. Samme kravet gjelder også for den som skal utføre tiltaket for deg. De fleste entreprenører og rørleggere i Porsanger har slik kompetanse.

Praktiske opplysninger

Søknadsfrist

Ingen


Søknaden sendes til

Porsanger kommune v/ teknisk drift 9700 Lakselv


Saksbehandlingstid

14 dager. Hvis svar fra kommunen ikke foreligger i løpet av 14 dager, er tiltaket å betrakte som godkjent. Tiltaket kan da iverksettes under forutsetning av at det er gitt gravetillatelse (se egen tjenestebeskrivelse for dette).

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnTeknisk drift

Kontakt-enhet
NavnTeknisk drift
4.8.13 (2016-01-08 17:17:14)