Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Generelt

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Kriterier/vilkår

Hva som er best for barnet

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

Lover

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu
Besøksadresse
Kommunehuset, 7391 Rennebu eller
Rådhuset, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
Postadresse
Inge Krokann veg 2
7340 Oppdal
Telefon: 72 40 10 00
Telefaks: 72 40 10 01
Åpningstid
15.09 - 14.05: 08:00 - 15:45
15.05 - 14.09: 08:00 - 15.00
Leder: Ivar Bøe
http://www.rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til

14.01.2019

Organisasjonsnr.

940083672