Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Legevakt

Generelt

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.


Fra 02.01.12 gikk Rennebu kommune inn i LiO (Legevakten i Orkdalsregionen). Legevakten har lokaler ved Orkdal sjukehus. De som befinner seg i Rennebu kommune og har behov for legehjelp skal ringe

Rennebu legekontor
72 40 25 40 (fra kl. 08.00 - 15.30 på hverdager)
 
Legevakt dag/kveld/natt
116117 (hverdager, og alle helg- og høytidsdager hele døgnet)
    
Akutt hjelp/ambulanse

113

For mer informasjon se Legevakten i Orkdalsregionen sine nettsider: http://www.stolav.no/no/Om-oss/Avdelinger/Orkdal-sjukehus/Enheter/Legevakten-i-Orkdalsregionen/ 

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Forskrifter

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Servicetorget
Besøksadresse
Kommunehuset, Berkåk, 7391 Rennebu
Postadresse
7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Telefaks: 72 42 81 01
Åpningstid
08:00 - 15:30
Leder: Gerd Krovoll
postmottak@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Kontaktenhet

Helse
Besøksadresse
Helsesenteret, 7391 Rennebu
Postadresse
Helsesenteret, 7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Leder: Løkken, Solveig
solveig.lokken@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Organisasjonsnr.

940083672